Close

MOBILE ENTERPRISE
 d-GOVERNMENT AWARDS 2017 


การประกวดโมบายโซลูชันภาครัฐ
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เงินรางวัล และ
เงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบ


เชิญชมรายละเอียดขับเคลื่อน ค้นคิดนวัตกรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น กับการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ
เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ในมิติต่างๆ

ขณะนี้โครงการได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เชิญรับชมที่มาของโครงการ และ การเดินทางตลอด 6 เดือนของเหล่าผู้เข้าแข่งขัน


ถ่ายทอดสด งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MEGA 2017

ณ. โรงแรม Pullman Bangkok Grand Sukhumvit

ขอเชิญเข้าร่วมประกวด


โลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจากคนรุ่นใหม่ ซึ่งหลายอย่างที่ยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ เริ่มต้นจากนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยและในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจขึ้นมากมาย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ล้วนมีขีดความสามารถสูง แต่จะประสบความสำเร็จต้องมีผู้สนับสนุนและเงินทุน


ดังนั้น เราขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล เข้าร่วมการประกวดใน “โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560” หรือ Mobile Enterprise d-Government Award 2017 : MEGA 2017 โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน


โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นแนวคิดและโครงการพัฒนา Mobile Application หรือ Web Application ที่รองรับการทำงานบน Mobile Browser 


หากคุณเป็นนิสิตนักศึกษา ที่มุ่งมั่น และพร้อมไปสู่ความสำเร็จ หรือพร้อมจะเติบโตในเส้นทางของผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี หรือหากคุณเป็นผู้ประกอบการ ที่พร้อมจะเติบโตในธุรกิจแบบก้าวกระโดด โดยมีผู้ส่งเสริมและเงินทุนสนับสนุน พร้อมรับโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ โอกาสอยู่ในมือคุณแล้ว

นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ โอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันและตนเอง รวมถึงมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจแล้ว เรายังมีเงินรางวัลและเงินทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาต้นแบบรอคุณอยู่


การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

  • ประเภทนักศึกษา (สุดยอดแนวคิด) เปิดรับสมัครทุกระดับชั้น

    เป็นการนำเสนอแนวคิดของนวัตกรรมในรูปแบบของแผนพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยแนวคิดที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน โดยแนวคิดนี้อาจยังไม่ได้สร้างเป็นผลงานจริง หรือ อยู่ใน ช่วงทดสอบ

  • ประเภทผู้ประกอบการ (สุดยอดนวัตกรรม) สำหรับนิติบุคคลจดทะเบียน

    เป็นการนำเสนอผลงาน โครงการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมที่กำลังพัฒนา หรือพัฒนาสำเร็จแล้ว โดยชิ้นงานนั้นจะต้องแสดงให้เห็น ถึงการออกแบบระบบ เทคนิค ประโยชน์ของการนำไปใช้อย่างชัดเจน

ทั้ง 2 ประเภท ผู้ประกวดสามารถนำชุดข้อมูล ใน data.go.th มาเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาเป็นผลงานการประกวดได้

ประเภทนักศึกษา

นิสิต นักศึกษา ที่มุ่งมั่น
และพร้อมไปสู่ความสำเร็จ
นิสิต นักศึกษา ที่พร้อมจะเติบโต
ในเส้นทางผู้ประกอบการ
ด้านเทคโนโลยี

ปิดรับสมัครวันที่ 26 ก.ค. 60 (Extended)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ที่พร้อมจะเติบโตในธุรกิจแบบก้าวกระโดด
และรับโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ
กับหน่วยงานภาครัฐ
 
ปิดรับสมัครวันที่ 29 มิ.ย. 60
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เริ่มต้นเมื่อพร้อม แต่เริ่มทันทีที่มีโอกาส อย่ารอ

ติดตามการประกวด

Incubation 1-2

ภาพบรรยากาศภายในงาน Incubation 1-2

ร่วมกันสร้างโอกาสดีๆให้แก่ผู้มีความสามารถ และ ประเทศของเรา

เพียงแค่แชร์…

จัดโดย

สนับสนุนโดย