Close

ประกาศผล

รอบ Idea Proposal

ผู้ประกอบการที่ผ่านรอบ idea proposal จำนวน 30 บริษัท


ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเสนอผลงานที่มีคุณค่ายิ่งเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 30 บริษัท ซึ่งได้เสนอผลงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการและได้รับคะแนนมากที่สุดตามเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ขอให้ตัวแทนของทั้ง 30 บริษัทนี้ โปรดเตรียมตัวในการขึ้นนำเสนอไอเดียของท่านต่อหน้าคณะกรรมการ ในรอบ idea pitching (ยังไม่จำเป็นต้องมี prototype) ที่งาน Startup Thailand ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง meeting room 2 ในวันที่ 7 ก.ค. 60 ตามเวลาที่ระบุไว้

ชื่อบริษัทชื่อผลงานหมวดเวลา Pitch
บริษัท รีเสิร์ช ฟอร์ ไลฟ์ จำกัดระบบ Survey On Mobileการเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)9.30 – 11.00
บริษัท มีจีเนียส จำกัดCiTYHEROการเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)9.30 – 11.00
Dong Sung Ki Innovation Co.,LtdLED.AI (AI Chatbot for Legal Execution Department)การเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)9.30 – 11.00
บริษัท เค อินดัสตรีส์ จำกัดระบบ Thai Lawyers Chat Bot  Applicationการเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)9.30 – 11.00
บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัดSeekster ระบบออนไลน์สำหรับบริการความสะอาดและซ่อมให้กับอสังหารัมทรัพย์การเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)9.30 – 11.00
บริษัท ทริพเพิล ไอ จีโอกราฟฟิก จำกัดLING – โมบายโซลูชั่นแผนที่เพื่อการเกษตรอัฉริยะการเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)9.30 – 11.00
Queue Q (Thailand)QueQการเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)9.30 – 11.00
บริษัท อินเทลลิโซลูชั่น จำกัดBloody ระบบบริหารจัดการและข่าวสารการรับบริจาคโลหิตการเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)9.30 – 11.00
บริษัท ซีคด็อก จำกัดZeekDocการเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)11.15 – 12.30
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยูครีเอชั่น แอนด์ ไอทีโซลูชั่นแอพพลิเคชั่นการจอง สถานที่ท่องเที่ยวและอุทยานในประเทศไทย(THAI TRAVEL)การเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)11.15 – 12.30
ที เอ ซอฟต์ จำกัดระบบการประเมินผลงานภาครัฐการเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)11.15 – 12.30
บริษัท วอทเอฟเวอร์ มาร์เกตติ้ง จำกัดCAREERPASSการเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)11.15 – 12.30
 บริษัท เทลลี่ 360 จำกัดระบบบริหารจัดการรถพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center) และโครงการชีวิตละมุน (A Live Project)การเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)11.15 – 12.30
บริษัท เอส เอ็น เฮลท์ จำกัดKAMIN-TH Smart pos Drugstoresการเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)11.15 – 12.30
ชีวีบริรักษ์Chiiwii LIVEการเข้าถึงบริการภาครัฐ (Public Service Accessibility)11.15 – 12.30
Analytics Company Limitedโครงการตรวจสอบสภาพการทำงานของยานพาหนะผ่านแอพลิเคชั่นมือถือการขนส่งและการเดินทาง (Logistic/Transportation)13.30 – 14.30
เอไอ มีเดียIntelligent Postal Services Platformการขนส่งและการเดินทาง (Logistic/Transportation)13.30 – 14.30
GreenioSmart driveการขนส่งและการเดินทาง (Logistic/Transportation)13.30 – 14.30
บจก.ไปด้วยกันมั๊ยไปด้วยแวนการขนส่งและการเดินทาง (Logistic/Transportation)13.30 – 14.30
ธรรมธุรกิจ เทรดดิ้งธรรมธุรกิจการขนส่งและการเดินทาง (Logistic/Transportation)13.30 – 14.30
บริษัท เวีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดViaBusการขนส่งและการเดินทาง (Logistic/Transportation)13.30 – 14.30
บริษัท ทราเวิล บั๊ก จำกัดTripBuddyเมืองน่าอยู่ (Urban/Waste/Security/Safety)15.00 – 16.30
บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัดSmartHealthCare for SmartCity โซลูชั่นสำหรับยืดอายุวัยทำงานที่มีสุขภาพดีเมืองน่าอยู่ (Urban/Waste/Security/Safety)15.00 – 16.30
บริษัท คล่องเทคโนโลยี จำกัดระบบเฝ้าระวังการโจรกรรมยานพาหนะ Park my rideเมืองน่าอยู่ (Urban/Waste/Security/Safety)15.00 – 16.30
ห้างหุ่นส่วนจำกัด ยุวพรเบทเทอร์ไลฟ์application Let me help youเมืองน่าอยู่ (Urban/Waste/Security/Safety)15.00 – 16.30
เอซีไอ ซอฟต์แวร์ จำกัดDeep eyesเมืองน่าอยู่ (Urban/Waste/Security/Safety)15.00 – 16.30
หจก.ยังไซเบอร์ ดิจิตอล เทคโนโลยีTravelarเมืองน่าอยู่ (Urban/Waste/Security/Safety)15.00 – 16.30
บริษัท ดิจิค เทคโนโลยี จำกัดโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลการจัดเก็บขยะและระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะบนแพลตฟอร์มเมืองอัจฉริยะ Real-Time Tracking & Monitoring for Smart City Waste Collectionเมืองน่าอยู่ (Urban/Waste/Security/Safety)15.00 – 16.30
บริษัท ดาต้ารูท เอเซีย จำกัดO.K. Recycleเมืองน่าอยู่ (Urban/Waste/Security/Safety)15.00 – 16.30
บริษัท ภูเก็ต คาร์เร้นท์ แอ่นด์ ทราเวล จำกัดAugmented Reality for Smart City and Smart Content (Saderd AR Platform)เมืองน่าอยู่ (Urban/Waste/Security/Safety)15.00 – 16.30
กำหนดการตัดสินผลงานรอบ Idea Pitching


วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ณ Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.การแข่งขันรอบ Idea Pitching หมวดการเข้าถึงบริการภาครัฐ (๘ ทีมแรก)
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.พัก
๑๑.๑๕  ๑๒.๓๐ น.การแข่งขันรอบ Idea Pitching หมวดการเข้าถึงบริการภาครัฐ (๗ ทีมหลัง)
๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐  ๑๔.๓๐ น.การแข่งขันรอบ Idea Pitching หมวดการขนส่งและการเดินทาง (จำนวน ๖ ทีม)
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.พัก
๑๕.๐๐  ๑๖.๓๐ น.การแข่งขันรอบ Idea Pitching หมวดเมืองน่าอยู่ (จำนวน ๙ ทีม)
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. กรรมการประชุมเพื่อตัดสินคัดเลือก ๒๕ ทีม

จัดโดย

สนับสนุนโดย