Close

กำหนดการแข่งขัน

รุ่นผู้ประกอบการ

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

งานแถลงข่าว
 • Date:
 • Time:
 • Place:
ชมภาพและวิดีโอ
วันกำหนดส่ง Proposal
 • Date:
 • Time:
 • Place:
พิธีเปิดโครงการ
 • Date:
 • Time:
 • Place:
ชมภาพและวีดีโอ
วันพิจารณาตัดสินรอบ Idea Proposal

คัดเลือกเหลือ 30 ทีม

 • Date:
 • Time:
 • Place:
ชมภาพและวีดีโอ
วันแข่งขันรอบ Idea Pitching

คัดเลือกเหลือ 25 ทีม

 • Date:
 • Time:
 • Place:
ชมภาพ
วันแข่งขันรอบ Prototype

คัดเลือก 25 ทีม เหลือ 20 ทีม

 • Date:
 • Time:
 • Place:
ชมภาพและวีดีโอ
วันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

นำเสนอผลงาน (DEMO/MVP)

 • Date:
 • Time:
 • Place:
วันประกาศผล

พิธีมอบรางวัล และจัดนิทรรศการ

 • Date:
 • Time:
 • Place:

จัดโดย

สนับสนุนโดย