Close

Press Kit

MEGA 2017

งานแถลงข่าวและพิธีลงนาม

งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 4 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น.

 หนังสือเรียนเชิญสื่อ 

 กำหนดการงานแถลงข่าว

 Press Release MEGA 2017

 VDO งานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MEGA 2017

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด Logo รูปภาพ คลิก

Download Press Kit

จัดโดย

สนับสนุนโดย