Close

กำหนดการแข่งขัน

รุ่นนักศึกษา

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

งานแถลงข่าว
 • Date:
 • Time:
 • Place:
ชมภาพและวิดีโอ
พิธีเปิดโครงการ
 • Date:
 • Time:
 • Place:
ชมภาพและวีดีโอ
วันกำหนดส่ง Proposal
 • Date:
 • Time:
 • Place:
วันพิจารณาตัดสินรอบ Idea Proposal

คัดเลือกเหลือ 50 ทีม

 • Date:
 • Time:
 • Place:
ชมภาพและวีดีโอ
กิจกรรมบ่มเพาะ #1

 

 • Date:
 • Time:
 • Place:
ชมภาพและวีดีโอ
กิจกรรมบ่มเพาะ #2

  

 • Date:
 • Time:
 • Place:
ชมภาพและวีดีโอ
วันพิจารณาตัดสินรอบ Idea Pitching

คัดเลือก 50 ทีม เหลือ 20 ทีม

 • Date:
 • Time:
 • Place:
ชมภาพและวีดีโอ
กิจกรรมบ่มเพาะ #3

การพัฒนา Mobile Application

 • Date:
 • Time:
 • Place:
ชมภาพและวีดีโอ
วันพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

นำเสนอ Prototype

 • Date:
 • Time:
 • Place:
วันประกาศผล

พิธีมอบรางวัล รับถ้วยพระราชทานฯ และจัดนิทรรศการ

 • Date:
 • Time:
 • Place:

จัดโดย

สนับสนุนโดย