Close

ประกาศผล

รอบ Idea Proposal (รุ่นนักศึกษา)

ทีมที่ผ่านรอบ Idea Proposal (รุ่นนักศึกษา) จำนวน 50 ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 50 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบ ขอให้ผู้ที่เข้ารอบเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไป กิจกรรมบ่มเพาะในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) และการแข่งขันรอบต่อไป รอบ “Idea Pitching” จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2560 ในงาน Digital Thailand Big Bang ซึ่งลำดับและเวลาในการขึ้นนำเสนอของแต่ละทีม เราจะประกาศให้ท่านทราบต่อไป

* คลิกที่ชื่อทีม เพื่อดู profile และรายละเอียดของทีม

ชื่อทีมชื่อผลงานสถาบัน
บอทมอนสเตอร์ (Bot Monster)“บอทแมน” แอนดรอย์แอปพลิเคชั่น เพื่อนดูแลผู้สูงอายุในบ้านมหาวิทยาลัยศรีปทุม
PreFallsPreFalls: A Remote Monitoring FFSystem for Preventing Falls and Assessing Mobility in Elderlyมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Deshario CloudCloud Blood BankRMUTL NAN
SecondIAS connectโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
BluezonesBluezonesเกษตรศาสตร์
In My Lifeโครงการพัฒนาระบบการให้บริการในสถานพยาบาล ด้วยเทคโนโลยี Beacon และ LINE Applicationมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
AthenaScan Barcodes Products (SBP)Thammasat University
PromptQueue- Vมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
B1GG-paperมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
DPU5809โปรแกรมเฝ้าระวังตรวจจับการล้ม ด้วย Bluetooth accelerometer sensorมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
Pony3019GONOTI (โกโนติ) – Government Notification Mobile Applicationจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ManiacWalk2Cashแอพพลิเคชั่นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ONCEs ThailandONCEs Thailand (วันซ์ ไทยแลนด์)ธรรมศาสตร์
MYPAYระบบจองคิวและจัดการนัดหมายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
AiPENTunjai (ทันใจ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Umate (University mate)Lowisสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เเละ มหาวิทยาลัยรังสิต
MorphosphereForgetMeNotมหาวิทยาลัยศิลปากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
SMATCH: ระบบตรวจสอบการเข้าห้องเรียนอัจฉริยะระบบตรวจสอบการเข้าห้องเรียนอัจฉริยะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
BeyondRemote monitoring system for diabetic patientsมหาวิทยาลัยรังสิต
3.4.5EZ Studentมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
BizCom_CApplication H2Sวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
REAL TRICKINDEX แอปพลิเคชั่นและโปรแกรมพัฒนาความรู้และทักษะด้วยอินโฟกราฟฟิคและอินเตอร์แอคทีฟมหาวิทยาลัยศรีปทุม
SPrincepeerDistributed Health (D-Health)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Uppingblood Cloud Platformมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
Genesisระบบวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตในเกษตรกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Maprow.ComFarm Hubมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
FutureFinFutureFin เว็บแอพพลิเคชั่นปิดปัญหาชีวิต ลิขิตอนาคตการเงินมหาวิทยาลัยมหิดล
HaruSmart Farmserviceมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
J-oneNOWPARKมหาวิทยาลัยศรีปทุม
1st commitAtlantisมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชั่งกิโลชั่งกิโลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
North poleShop Cham (ช้อปชำ) แอพพลิเคชันช่วยพัฒนาการซื้อขายสินค้าในสำหรับร้านโชห่วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Harvest IdeaTravel tour ThaiBangkok university
dream Killers“จอด นะ” โมบายแอปพลิเคชั่นช่วยจัดสรรค้นหาที่จอดรถ เพื่อลดปัญหาการจราจรมหาวิทยาลัยศรีปทุม
วีอาร์ ครีเอชั่น (VR Creation)Thailand 360°Dhurakij Pundit University
Coolขายขยะช่วยโลกสร้างรายได้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่)
MendelJohnRaycropสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
North poleAugmented Navigation (แอปพลิเคชัน “Eagle Eye”)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CassiusHanumanมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
RunRaceน้องจับจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่างตลาดข้อมูล (Data Market)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Fight’O:ปิ่นโต(Pinto)มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Pony3019GOTT (ก๊อทที) – Government Traffic Ticket Mobile Applicationจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
What’s upPoliceTicมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
DrinksafeDrinksafeมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Pill CountingThe automated counting tablet/pill by applying image processing techniquesมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
UAVAระบบบริหารจัดการรังวัดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
SBAC 007E&FEวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC สะพานใหม่)
Try FightDigital National Cardมหาวิทยาลัยนเรศวร
Bird Eye Viewแอปพลิเคชั่นมือถือเตือนภัยอัจฉริยะ(Dteuan Pai Smart Mobile Application)มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จัดโดย

สนับสนุนโดย